a.s.r. H.O.R.S.

Lesgeld
Bij a.s.r. H.O.R.S. is het een voordeel dat je niet verplicht bent om elke vrijdag te komen rijden. Dressuur- en springlessen zijn €18,50 per les. Het lesgeld moet voorafgaand aan de les worden betaald. Het lesgeld kan worden overgemaakt op rekeningnummer IBAN: NL43 ABNA 0461679434 t.n.v. a.s.r. H.O.R.S., te Amsterdam of het lesgeld kan worden overgemaakt aan de hand van een Tikkie (+€0,25 cent Tikkie kosten). Elke week kan er tot donderdag 16:00 uur worden aangemeld voor de lessen en kan er kosteloos worden afgemeld.

Contributie
De jaarlijkse contributie bedraagt €40,-. Het geld kan worden overgemaakt op rekeningnummer IBAN: NL43 ABNA 0461679434 t.n.v. a.s.r. H.O.R.S., te Amsterdam of het geld kan worden overgemaakt aan de hand van een Tikkie (+€0,25 cent Tikkie kosten).

  Foto