a.s.r. H.O.R.S.

Naast het bestuur zijn de commissies een belangrijk onderdeel van de vereniging voor de organisatie van activiteiten, a.s.r. H.O.R.S. kent meerdere commissies.

De Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie is een commissie die voor veel leden niet zichtbaar is, maar wel van uiterst belang is als controlerend orgaan. De leden van de KasCo bestaan uit e.t. queastors en uit een lid dat geen quaestor is geweest en ze houden de h.t. quaestor goed in de gaten doordat ze alle transacties checken. Volgens de heer de Groot is het “de leukste commissie waar je niks over hoort.” 

De Slipjachtcommissie

De Slipjachtcommissie zorgt voor de goede contacten met slipjachtvereniging de Veluwe Hunt, wat a.s.r. H.O.R.S. (dankzij haar erelidmaatschap) al bijna twintig jaar de mogelijkheid biedt om actief mee te rijden tijdens het Slipjachtseizoen. De Slipjachtcommissie regelt ook de contacten met de Hollandsche Manege waardoor we met onze bekende paarden en pony’s mee mogen doen aan de slipjachten. In de maanden van oktober en april zijn de belangrijkste evenementen, namelijk de Studenten Slipjacht in Ottersum, de Huntertrials en als afsluiting van het slipjachtseizoen het Nederlandse Kampioenschap Jachtpaarden. De Slipjachtcommissie kenmerkt zich door de grote zelfstandigheid en heeft de afgelopen jaren laten zien dat de slipjacht nooit verloren mag gaan. Dit is toe te schrijven aan de commissieleden, die a.s.r. H.O.R.S. een warm hart toedragen en meestal al in eerdere bestuurlijke functies hebben laten zien dat zij over meerdere talenten beschikken.

Foto

De Statutencommissie

De Statutencommissie is opgericht door het e.t. bestuur 2019-2020, omdat het tijd was voor een herinzage van de statuten.

De Polocommissie

De Polocommissie organiseert in het poloseizoen poloclinics en activiteiten waarbij er gepicknickt kan worden bij polowedstrijden.

De Wedstrijdcommissie

De Wedstrijdcommissie zet zich ervoor in dat leden van a.s.r. H.O.R.S. deelnemen aan de steden ontmoetingen van de KNHS-VNS, maar ze zetten zich ook in om wedstrijden te organiseren: a.s.r. H.O.R.S. organiseert elk jaar een Onderlinge Wedstrijd en/of een BH-cup. In het verleden waren er twee aparte commissies: de OW-commissie en de BH-cupcommissie. Deze commissies zijn nu gefuseerd. Bij de BH-cup strijden de studenten rijverenigingen BLOK en H.O.R.S. tegen elkaar in een pas de deux en relaisspringen. Het beste ruiterpaar krijgt een mooie prijs. Ook is er een traditiegetrouw de prijs voor het paar wat het meest creatief is omgegaan met het thema. De kleding en proefcombinatie worden op creativiteit beoordeeld en het paard mag ook versierd worden!

Onderlinge wedstrijden

2021 – Oranje

2023Wedstrijd tenue

BLOKHORS-Cup

2022 – BH-cup op safari

 

De Lustrumcommissie

2022

Op 11 oktober 2022 werd H.O.R.S. 111 jaar. De LuCo (Skye Westwater, Katja van den Born, Robin Borggreve-Dieperink, Tirza Englebert en Leonie Hannink) is maanden bezig geweest om ervoor te zorgen dat dit bijzondere moment niet ongemerkt voorbij zou gaan. De LuCo organiseerde een boottocht met een zeer succesvolle veiling bij de Gieter, een bezoek aan het NK Polo in Vreeland, de geweldige Lustrumreis naar Porto, een enerverende jeu de boules activiteit, het Lustrumgala met diner en feest in het Volkshotel. De almanakcommissie (Renske Draaisma) heeft in samenwerking met de LuCo een prachtige almanak gemaakt waarin alle H.O.R.S. momenten weer zijn vastgelegd. Het was een onvergetelijk XXIIe Lustrum!

                                     

XXIste lustrum.docx wordt weergegeven.